Vásárlási feltételek

 

A www.jegyelado.hu weboldal üzemeltetője on-line internetes rendszert biztosít színház, sport, zenei és egyéb kulturális eseményekre szóló belépőjegyek megvásárlásához.

A belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a rendezvény szervezőjével kerül szolgáltatási jogviszonyba. A www.jegyelado.hu üzemeltetője a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A www.jegyelado.hu üzemeltetője és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Rendezvény meghirdetett információknak megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A www.jegyelado.hu üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott rendezvényen fellépők szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása, vagy elmaradása kapcsán. A belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a rendezvény lebonyolítását a Vásárló pedig megfizeti a belépőjegy ellenértékét.
A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a belépőjegy elülső oldalán szerepelnek.

Vásárló adatai

A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban.

A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. A www.jegyelado.hu üzemeltetője kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás, vagy hamis adatok, vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A www.jegyelado.hu üzemeltetője a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A www.jegyelado.hu üzemeltetője jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

A www.jegyelado.hu üzemeltetője a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a www.jegyelado.hu üzemeltetője az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a www.jegyelado.hu üzemeltetőjét felelősség nem terheli.

Jegyvisszaváltás, jegycsere

Online rendszerünkön sikeresen lezárult, rögzült jegyvásárlás nem módosítható, nem törölhető. Jegycsere nem lehetséges.
Jegyvisszaváltás, illetve jegycsere kizárólag elmaradt előadás esetén lehetséges.

Elveszített belépőjegyek

A rendezvényeket csak az látogathatja, aki a beléptetésnél az érvényes belépőjegyet bemutatja, ha bármilyen okból nem tudja az érvényes jegyet bemutatni, nem jogosult belépni a rendezvényre. A már egyszer kiadott jegyet biztonsági okokból kinyomtatni több alkalommal nem lehet.

Rossz dátum

A vásárláskor kiválasztott jegyeket a kosárba gyűjti össze rendszerünk, amelyben újra ellenőrizhetőek a jegyek adatai: mire, hová, mikorra szól és mennyibe kerül. Kérjük, ellenőrizze kosara tartalmát, hogy valóban a kívánt jegyek kerüljenek bele, mert az esetleges tévesztéseket nem áll módunkban korrigálni.

Elmaradt koncertek

Egy rendezvény elmaradása esetén, ha a rendezvény szervezője a visszaváltását a www.jegyelado.hu üzemeltetőjével végezteti el szerződés szerint, a megvásárolt belépőjegyek teljes vételárát megtérítjük, de azon felül nem áll módunkban kártérítést fizetnünk.

 

 

Rendezvények
Kártyás fizetés szolgáltatója:
OTP BANK


Elfogadott kártyák Elfogadott kártyák

::FelioN::